Kallelse till Årsmöte 2024 med SKTV

Årsmöte med Sunderbyns Kabel-TV Förening-2024
Dag och tid: Måndag den 17é juni Kl. 19:00
Plats: Sunderby Folkhögskola.
Lokal. klassrum i Västergård (låga gula byggnaden)

Välkomna/Styrelsen.