Uppdaterad prislista

Prislistan är nu uppdaterad per 2022-11-09.